Knight Frank Thailand

นโยบายและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

หากคุณใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่า คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง ไนท์แฟรงค์ Knight Frank เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดที่จดทะเบียนในอังกฤษด้วยเลขทะเบียน OC305934 สำนักงานจดทะเบียนคือ 55 Baker Street, London, W1U 8AN

คำสงวนสิทธิ์

ขอบเขตของ เว็บไซต์นี้ให้บริการ ดังต่อไปนี้ :

ให้บริการในสหราชอาณาจักรโดย Knight Frank (ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นในสหราชอาณาจักร) และ บริษัท ย่อยโดยตรง (รู้จักกันในนาม 'Knight Frank UK') - ให้บริการในระดับสากลใน 60 ประเทศโดยเครือข่ายของหน่วยงานหรือแนวปฏิบัติที่แยกจากกันและเป็นอิสระ (ไม่ว่าจะมีบุคลิกทางกฎหมายหรือกฎหมาย) โดยให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย บริษัท ในต่างประเทศเหล่านี้ร่วมกับ Knight Frank UK เรียกว่า 'เครือข่ายทั่วโลกของ Knight Frank' โดยมีแนวทางการปฎิบัติที่แตกต่างกันไปตามในประเทศนั้นๆ และการดูแลจัดการภายใต้ชื่อ Knight Frank ของแต่ละประเทศมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการและความเป็นเจ้าของเว็บไซต์นั้น ๆ ในขณะที่ Knight Frank พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าทุกสิ่งบนเว็บไซต์ถูกต้องและสมบูรณ์ แต่เราให้ข้อมูลเท่านั้นดังนั้นจึงเป็นการบ่งชี้มากกว่าสรุป ดังนั้นเราจึงไม่รับประกันความถูกต้องอย่างชัดเจนหรือโดยปริยายและตราบเท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นหรือการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการพึ่งพาเนื้อหา ผู้ใช้เว็บไซต์ไม่ควรดำเนินการหรือละเว้นการดำเนินการใด ๆ ที่อาศัยข้อมูลบนเว็บไซต์ Knight Frank อาจแก้ไขหรือปรับปรุงเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและควบคุมโดย Knight Frank ข้อมูลทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์ Knight Frank (ไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือรูปภาพ) ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเรารวมถึงลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นและ Knight Frank เป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์ดังกล่าวทั้งหมด ไม่มีสิ่งใดในไซต์นี้ที่ควรตีความว่าเป็นการให้ใบอนุญาตหรือสิทธิ์ในการใช้หรือแจกจ่ายเนื้อหาของไซต์ใด ๆ โดยไม่มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง คุณไม่สามารถดาวน์โหลดแสดงคัดลอกแจกจ่ายหรือพิมพ์ส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหายกเว้นในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ คุณต้องไม่เปลี่ยนหรือคัดลอกเนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์ของเราและคุณต้องไม่แก้ไขกระดาษหรือสำเนาดิจิทัลของวัสดุใด ๆ ที่คุณพิมพ์ออกหรือดาวน์โหลดไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ

คุณต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งสแปม การรวบรวมที่อยู่อีเมลหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ การคัดลอกหน้าจอการเข้าถึงฐานข้อมูลหรือกิจกรรมอื่นใดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้ใช้หรือข้อมูลอื่นใดรวมถึงรายการทรัพย์สินโดยเฉพาะ มีให้บริการผ่านเว็บไซต์ซึ่งมีที่มาและขับเคลื่อนโดยฐานข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Knight Frank ในฐานะผู้เขียนเนื้อหาบนไซต์ของเราจะต้องได้รับความยินยอมรับเสมอ ห้ามมิให้ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาบนไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเราหรือผู้อนุญาตของเรา หากคุณพิมพ์คัดลอกหรือดาวน์โหลดส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์ของเราโดยฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้สิทธิ์ของคุณในการใช้เว็บไซต์ของเราจะสิ้นสุดลงทันทีและคุณจะต้องส่งคืนหรือทำลายสำเนาของวัสดุที่คุณทำ

 

นโยบายระงับข้อพิพาท

ไนท์แฟรงค์ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะไม่หยุดชะงักหรือไม่ล่าช้าและจะปราศจากข้อผิดพลาดหรือปราศจากไวรัส เว็บไซต์มีให้ 'ตามสภาพ' โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไนท์แฟรงค์ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อไวรัสใด ๆ ที่อาจติดคอมพิวเตอร์ของคุณเนื่องจากการใช้งานหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน (รวมถึง. exe) จากเว็บไซต์นี้

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติที่แสดงบนเว็บไซต์ รายละเอียด: รายการทรัพย์สินใด ๆ ไม่ใช่ข้อเสนอหรือสัญญาหรือเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอ คุณไม่ควรนำรายละเอียดคำแถลงของ Knight Frank หรือโดยปากต่อปากหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ("ข้อมูล") ว่าถูกต้องตามความเป็นจริงเกี่ยวกับทรัพย์สินสภาพหรือมูลค่าของทรัพย์สินนั้น ทั้งไนท์แฟรงค์และตัวแทนร่วมใด ๆ ไม่มีอำนาจในการเป็นตัวแทนใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินดังนั้นข้อมูลใด ๆ ที่ให้จึงปราศจากความรับผิดชอบในส่วนของตัวแทนผู้ขายหรือผู้ให้เช่า รูปถ่าย : รูปถ่ายจะแสดงเฉพาะบางส่วนของสถานที่ให้บริการตามที่ปรากฏในเวลาที่ถ่าย พื้นที่การวัดและระยะทางที่ระบุเป็นเพียงการประมาณเท่านั้น รูปภาพที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์จะให้เพียงการบ่งชี้ว่าคุณสมบัติอาจมีลักษณะอย่างไรและสิ่งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ข้อบังคับ : การอ้างอิงถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของทรัพย์สินไม่ได้หมายความว่าได้รับการวางแผนที่จำเป็นข้อบังคับการสร้างหรือความยินยอมอื่น ๆ ผู้ซื้อหรือผู้เช่าจะต้องค้นหาโดยการตรวจสอบหรือด้วยวิธีอื่น ๆ ว่าเรื่องเหล่านี้ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและข้อมูลทั้งหมดนั้นถูกต้อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม: การคำนวณภาษี ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลบนเว็บไซต์เกี่ยวกับทรัพย์สินมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ข้อจำกัดความรับผิดชอบสกุลเงิน: การแปลงสกุลเงินมีไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่ "เป็นปัจจุบัน"

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของแผนที่: สำหรับคุณสมบัติที่ตั้งอยู่นอกสหราชอาณาจักรการบ่งชี้ใด ๆ บนแผนที่ไม่จำเป็นต้องแสดงที่ตั้งของทรัพย์สิน แต่เป็นเพียงบริเวณใกล้เคียงทั่วไป โปรดติดต่อตัวแทนในพื้นที่เพื่อยืนยันสถานที่

ประกาศลิขสิทธิ์ เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและควบคุมโดย Knight Frank เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นข้อมูลทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์ Knight Frank (ไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือรูปภาพ) ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าและ Knight Frank เป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาต คุณไม่สามารถดาวน์โหลดแสดงหรือพิมพ์ส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหายกเว้นในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณและไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ คุณต้องไม่เปลี่ยนแปลงหรือคัดลอก เนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์ของเรา

 

ลิงค์

ลิงก์บนเว็บไซต์นี้อาจนำไปสู่เซิร์ฟเวอร์ที่ดูแลโดยบุคคลหรือองค์กรอื่นที่ไม่ใช่ Knight Frank Knight Frank ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องตรงเวลาความเหมาะสมหรือด้านอื่น ๆ ของข้อมูลที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวและไม่มีการตรวจสอบหรือรับรองเซิร์ฟเวอร์หรือเนื้อหาดังกล่าว

หากคุณเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา เราสามารถลบลิงก์ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเรา

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศอังกฤษและข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้จะถูกกำหนดโดยศาลอังกฤษเท่านั้น

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566